9. klassBioloogiaTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vali õige grupp, millisel pildil on organ, millisel elundkond!

elundkondorgan
Uuesti Kontrolli