8. klassBioloogiaTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kes neist on sipelgad, kes kimalased, kes herilased?

sipelgadkimalasedherilased
Uuesti Kontrolli