8. klassBioloogiaTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Jaga pildid kahte gruppi: okasnahksed ja ainuõõssed!

okasnahkneainuõõsne
Uuesti Kontrolli