8. klassBioloogiaTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Piltidel on avaviljad ja sulgviljad, tunne need ära!

avavilisulgvili
Uuesti Kontrolli