7. klassBioloogiaTeadmiste test
Vea näpuga mõiste õigesse gruppi! Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kes neist lindudest on varese sugulased, kes haukalised, kes hanelised?

hanelisedvareslasedhaukalised
Uuesti Kontrolli