11. klassBioloogiaTeadmiste test
Marje Loide
/ Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vitamiinide nimetused. Vali sobivad vastused

Õigeid vastuseid võib olla mitu!
1 / 12
Vitamiinide nimetusi on ...
2 / 12
A-rühma vitamiine nimetatakse ...
3 / 12
B-7 ja B-8 vitamiinide nimetused on ...
4 / 12
B-1 vitamiini nimetus on ...
5 / 12
B-2 vitamiini nimetatakse ...
6 / 12
B-5 vitamiini nimetatakse ...
7 / 12
Vitamiinide B-10 ja B-11 ning B-14 nimetused on ...
Pärmirakud mikroskoobi vaateväljas
8 / 12
C-vitamiini nimetatakse ...
9 / 12
D-rühma vitamiine nimetatakse ...
10 / 12
E-vitamiinid on ...
11 / 12
K-rühma vitamiinid on ...
12 / 12
PP vitamiini nimetatakse ...
Uuesti Edasi