Minevik

Mineviku kasutamine

Minevik väljendab tegevust, mis on kõnemomendiks lõppenud. Olenevalt aspektist võib lause mõte muutuda:

1) imperfektiivne aspekt (несовершенный вид)

Lõpetamata tegevus:

Он работал в Москве в то время.    Ta töötas tol ajal Moskvas.

Tegevuse lõpp/tulemus täpsustamata:

Я звонил ему несколько раз.    Ma helistasin talle mitu korda.

2) perfektiivne aspekt (совершенный вид)

Lõpetatud tegevus:

Он проработал в этой фирме год и ушёл.   Ta töötas selles firmas aasta aega ja siis lahkus.

Tegevuse lõpp/tulemus täpsustatud:

Я позвонил ему вчера вечером, но его не было дома.    Ma helistasin talle eile õhtul, kuid teda ei olnud kodus.

Mineviku moodustamine

Minevik moodustatakse nii perfektiivse kui imperfektiivse aspekti puhul infinitiivi tüvest soolõppude abil:

Erandid:

Järgmiste tegusõnade tüves toimuvad mineviku moodustamisel mõned muutused:

Я видел тебя в городе.                          Nägin sind linnas.

Куда ты шёл?                                        Kuhu sa läksid?

Я шёл на встречу с клиентом.           Ma läksin kliendiga kohtuma.

 

Карин уже ушла домой.                      Karin läks juba koju ära.

Ян тоже ушёл.                                       Jan läks ka ära.

Сегодня они ушли домой раньше.    Nad läksid täna varem koju ära.

 

Куда они пошли?                                 Kuhu nad läksid?

Карин пошла к врачу.                        Karin läks arsti juurde.

Ян пошёл на день рождения.            Jan läks sünnipäevapeole.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud