Õhusaaste

45

Tööstusettevõtted, katlamajad, elektrijaamad paiskavad iga päev õhku miljoneid  tonne kahjulikke ühendeid. Sobivate tuulte ja õhuvoolude olemasolu korral võib korstnast väljuv atmosfääri saaste levida väga kõrgele ja kaugele.

  •        Kütuse põlemisel rohke õhu juurdepääsu korral tekkib põlemissaadusena süsinikdioksiid.
  •        Vähese hapniku juurdepääsu korral võib tekkida ka mürgine süsinikoksiid.
  •        Väävli- ja lämmastikurikka kütuse põlemise korral tekib rohkesti nende elementide happelisi oksiide.
  •        Happeliste oksiidide reageerimisel veega tekivad happed.
  •        Nii muutuvadki sademed happelisteks ja omandavad seeläbi söövitava toime.

4950

  •        Happelise reaktsiooniga sademed (happevihmad) põhjustavad metallide korrosiooni, aga ka suurt kahju loodusele.
See artikkel on retsenseerimata.