Pedosfäär

Mullateadus on noor teadus ja seotud põllumajanduse arenguga. Saakide suurendamiseks peab teadma, milline on mulla koostis ja ainete sisaldus selles. Muld on maakoore pindmine kobe kiht, mida taimed, loomad, bakterid ja seened aktiivselt kasutavad. Muld on tekkinud eluta ja elusa looduse koostoimes pika aja jooksul. Muld muutub looduslikult pidevalt organismide ja nende laguproduktide mõjul. Mulla tekkeks on vaja aluskivimite murenemist, suur tähtsus on nende kivimite koostisel.

Lähtekivim on mullatekke alus, sellest sõltub, millised anorgaanilised ained on mullas.

2

Kivimid saavad peenemaks materjaliks mitmel viisil: porsumine ehk keemiline murenemine, füüsikaline murenemine ehk rabenemine, bioloogiline murenemine, korrosioon ehk ferralisatsioon, karstumine.

Bioloogiline murenemine

Bioloogiline murenemine

Karstumine

Karstumine

 

Loe lisaks:

See artikkel on retsenseerimata.
00:00