Peeglid. Kujutised

fuusika110

Peegel on sileda ja tugevasti valgust peegeldava pinnaga keha, mis tekitab esemetest, sealhulgas valgusallikatest optilisi kujutisi.

Punkti, kus peale peegeldumist lõikuvad peegeldunud valguskiired, nimetatakse selle punkti tõeliseks kuju­ti­seks; punkti kus lõikuvad peegeldunud kiirte piken­du­sed – näivkujutiseks.

Seega on punkti (keha) kujutis on koht, kus me näeme asuvat punkti (keha), millelt lähtunud pee­gel­dunud valgus langeb meie silma.

Hiljem näeme, et kujutised tekivad ka kehalt lähtuva valguse murdumisel valguse üle­minekul ühest keskkonnast teise.

fuusika111

Peegleid liigitatakse valgust peegeldava pinna kuju põhjal tasa-, kumer- ning nõgus­peeg­li­teks. Tasapeegli korral on peegeldavaks pinnaks tasa­pind.  Kumer- ja nõguspeegli korral on peegeldavaks pinnaks aga kera pind: nõguspeeglil kera sisepind, kumerpeeglil kera välispind.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud