Rahvastiku loomulik iive, sündimust ja suremust mõjutavad tegurid

Sündimuse ja suremuse vahe ehk loomulik iive näitab rahvaarvu juurdekasvu või vähenemist. Rahvaarvu muutmist mõjutavad ka rändeprotsessid. Loomulikku iivet mõjutavad majanduslikud, sotsiaalsed, rahvuslikud ja religioossed tegurid. Väga kõrge loomulik iive on omane madala inimarenguga riikidele, enamuses Euroopa riikidest on iive negatiivne, sama ka Jaapanis ja Venemaal.

Maailmas on 1,8 miljardit sünnituseas naist, taastootmiseks peaksid nad sünnitama 2,1 last. See tase on tagatud vaid 60% riikidest maailmas. UK ja Prantsusmaal oli 2011.a. suurim taastootmise tase Euroopas: 2,0 last naise kohta. Indias on ühe naise kohta 2,6 last; Iisraelis 3,0. Suurim sündimus on Aafrikas, meditsiiniabi paranemise tõttu on seal rahvaarv kiiresti kasvamas, varem oli takistuseks suur imikusuremus.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.