Rände põhjused ja liigitamine, rände tagajärjed

Ränne on üldmõiste, mis tähendab metsloomade, rändlindude või inimeste liikumist ühest kohast teise toidu või paremate elutingimuste otsingul.

Loomade ränne:

crossing-close-up

Inimeste ränne:

Group-of-Black-Migrants (800x607)

Tänapäeval on veel rändava eluviisiga rahvaid, põhjapõdrakasvatajad ja kõrbeelanikud jt.

pastoralist

Ühiskonnageograafia uurib rahvastiku pikaajalisi rändeid ehk migratsiooni. Migratsioon on inimese ümber asumine ühe riigi piires või ühest riigist teise pikemaks perioodiks kui aasta. Lühiajaline ränne on pendelränne, sõit töökoha ja elukoha/õppeasutuse vahel. Migrandid ei ole pagulased, turistid ja palverändurid.

Rände liigid: pendelränne, vabatahtlik ja sundränne, sisseränne ja väljaränne.

Rände põhjuseks saavad olla tõmbe- ja tõuketegurid, positiivsed ja negatiivsed põhjused. Parem haridus ja töökoht, arstiabi puudumine ja bussiliikluse halb korraldus. Sundränne tekib poliitiliste või looduslike olude tõttu, halvim näide on küüditamine (Eestis 1941.a. Siberisse).

Maakera asustamine sai alguse umbes 150 000 at, siis asustati kogu Aafrika, sealt toimus väljaränne 70 000 at, Ameerika asustati umbes 15 000 aastat tagasi. Maakera asustamise kaart on siin. Lihtsam skeem:

Slide03

Ränded põhjustavad riikides rahvastiku soolise ja etnilise koosseisu muutusi. Migratsiooni tõttu on kujunenud kirev rahvastik Ladina-Ameerikas, Austraalias, Kanadas ja USA-s. Koloniseerimise käigus hävitati põlisrahvused ja nende kultuurid (inkad, maiad, aborigeenid).

Ellis Islandil asuv sisserändajate vastuvõtubüroo

Ellis Islandil asuv sisserändajate vastuvõtubüroo

Rände põhjusteks on tööpuudus või tööjõupuudus, nt Aafrikast neegerorjade viimine Ameerikasse istandustesse (musklite väljavool). Praegu on domineeriv nn ajude äravool, oskustööliste ja teadlaste väljaränne paremaid tingimusi pakkuvatesse riikidesse. Siiani kasutatakse odavat võõrtööjõudu põllumajanduses ja ehituses, palk on välismaal kõrgem kui kodumaal.

Võõrtööjõud tootmisliinil

Võõrtööjõud tootmisliinil

Tänapäeval on migratsioon ja immigratsioon riigi kontrolli all. Määratakse sisserändekvoodid ja tõhustatakse piirikontrolli, kuid ikkagi liiguvad riigist riiki parema elu otsinguil illegaalid.

Hoiatus immigrantide eest USA ja Mehhiko piiril

Hoiatus immigrantide eest USA ja Mehhiko piiril

Nt USA-sse saab Rohelise kaardi igal aastal arvutiloterii abil 50 000 inimest, st nende perekonnad saavad alalise elamisloa eeldusel, et omavad keskharidust.

Võõrtööjõud viib osa saadud tuludest päritolumaale tagasi, sellega ühtlustades heaolu kogu maakeral. Tänapäeval on oluline soodustada noorte, st tööjõu migratsiooni nendesse regioonidesse, kus töökäsi napib, nt Austraaliasse soodne Work and Holiday viisa kuni 26-aastastele inimestele.

Tööviisa

Tööviisa

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.