8. klassAjalugu

Ajaloo õpik 8. klassile. Uusaeg. I osa

Louis XIV välispoliitika

Louis XIV pidas mitu sõda eesmärgiga Prantsusmaa valdusi naaberriikide arvelt kasvatada, kuid need sõjad lõppesid loodetust tagasihoidlikumate territoriaalsete võitudega. Prantsusmaa oli küll kõige võimsam sõjaline jõud, kuid tema vastu moodustati tugevaid sõjalisi liite. Kui Louis XIV üritas vallutada Elsass-Lotringi piirkonda, moodustus Prantsusmaa vastane liit, kuhu kuulus nii Saksa-Rooma keiser ja mitmed vürstid kui ka Madalmaad, Rootsi, Hispaania ja Inglismaa. Sõja tulemusel õnnestus Prantsusmaal saada enda valdusse Strasbourg’i linn, kuid seda oli palju vähem kui esialgu loodeti. Niisamuti tuli Louis XIV-l piirduda vaid mõne linnaga, kui ta üritas Hispaania Madalmaid vallutada.

Hispaania kuninga Carlos II surma järel tekkinud segaduses üritas Louis XIV oma lapselast Hispaania troonile saada. Võimalus, et Prantsusmaa kuningakoda saab enda kontrolli alla ka seni Habsburgide käes olnud Hispaania trooni, ühendas jällegi mitmeid Euroopa riike Louis XIV ambitsioonidele vastu seisma. Selle tulemusel puhkes Hispaania pärilussõda (1701–1714), milles Prantsusmaa tugevaimaks vastaseks oli Inglismaa. Kuigi Louis XIV lapselaps asus Felipe V (1700–1724, 1724–1746) nime all Hispaanias valitsema, pidi ta sõlmima kokkuleppe, et Hispaania ja Prantsuse trooni kunagi ei ühendata.

Sõjalaevad rannikulähedases vees. Rannikul on ohtralt inimesi ja on ka suitsu.
Briti ja Madalmaade laevastik 1702. a Vigo lahe lahingus ründamas Hispaania kaubalaevu ja neid eskortivaid Prantsuse sõjalaevu. (L. Bakhuizen, u 1702)

Küsimused ja ülesanded

Nimeta Prantsusmaa välispoliitilised vastased.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Paaristöö. Louis XIV-le omistatud lause “riik – see olen mina” on saanud väga kuulsaks. Uurige koos paarilisega internetist, mis kontekstis on seda lauset tänapäeval kasutatud. Tooge võimalikult palju erinevaid näiteid ning seletage lühidalt konteksti. Trüki kirjeldus kasti.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Mõisted

  • Koloonia – emamaale alluv asumaa