10. klass, 11. klass, 12. klassAjalugu

Eesti ajalugu gümnaasiumile. II osa

4.1. Küsimused ja ülesanded

Milliste leeride vastuseisu kujutas endast Kolmekümneaastane sõda? Millised olid selle sõja tagajärjed?

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Mis oli Riigipäev (Riksdag)? Kas see oleks ka Balti provintsides toiminud? Põhjendage oma seisukohta.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Mis oli kuninganna Kristiina valitsusaja eripäraks?

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Kirjeldage Landesstaat´i sisemist organiseeritust. Milline oli selle suhe keskvõimuga?

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Uurige täpsemalt Rootsi kuningriigi territoriaalset jaotust (sh kolooniate asukohti).

Logi sisse

Vastus salvestatud!