4. klassEesti keel

Eesti keele õpik 4. klassile. II osa

Sisukord

Õpime eesti keelt! Liitsõna

Meil oli juttu sõnamoodustusviisidest. Neist üks tuntum on liitsõnamoodustus. See tähendab, et sõnatüvede liitmisel saadakse uusi sõnu.

Liitsõna koosneb kahest osast: täiendist ja põhisõnast. Kui liidame näiteks kokku sõnatüved sõit ja auto, saame liitsõna sõiduauto. Sel juhul on sõidu täiend ja auto põhisõna. Kui aga vahetame tüved ära ja saame sellise liitsõna nagu autosõit, siis on hoopis auto täiend ja sõit põhisõna.

Pea meeles!

Kui tahame nimisõna liita nimisõnale, peame lähtuma niisugusest põhitõest. Kui täiend põhisõna ees näitab liiki (vastab küsimusele missugune?), siis kirjutame täiendi põhisõnaga kokku. Kui aga täiend põhisõna ees näitab kuuluvust (vastab küsimusele kelle oma?), siis kirjutame täiendi põhisõnast lahku.

Võrdle!

Kelle oma? 
ema ratas
lapse laul
minu isa maja

Mis liiki?
jalgratas
lastelaul
isamaja
(tähenduses lapsepõlvekodu),

Liitsõnade liitumiskohalt ei tohi ära jätta ühtki tähte, st liidetavad sõnad kirjutatakse täpselt nii, nagu nad oleksid omaette sõnad. Näited: võrkkiik, kappkell, kingsepp.

Küsimused ja ülesanded

 1. Mõtle iga sõna ette kaks nimisõna, mis kirjutatakse selle sõnaga kokku, ja kaks nimisõna, mis kirjutatakse sellest sõnast lahku.
Tabel. 
Esimeses veerus on sõnad: pall, kook, päev, loom. 
Teises veerus on pealkiri KOKKU, mille all on sõnad korvpall, jalgpall. 
Kolmandas veerus on pealkiri LAHKU, mille all on sõnad venna pall, lapse pall.
 1. Tehke klassis võistlus. Kes kirjutab kahe minuti jooksul kõige rohkem liitsõnu järgmistel teemadel:

  TALV, KOOL, TOIT
 1. Alljärgnevaid sõnapaare saab kirjutada nii kokku kui ka lahku. Selgita, miks.

  vana isa / vanaisa
  konna silm / konnasilm
  isa maja / isamaja
  lõvi lõug / lõvilõug
 1. Vaata eelmist harjutust ja leia kaks samasugust näidet juurde.
 2. Loe läbi alljärgnev jutuke. Millised sõnad peaks olema kokku kirjutatud?

  Lugesime eile kodus vahvat laste raamatut „Sandri mikroskoop”. Mulle meeldib lugeda igasuguseid jutu raamatuid, aga vahel on tore lehitseda pildi raamatuid. Eriti selliseid, kus on sees looma pildid. Minu vanemad loevad aga hommikuti aja lehte ja suur vend uurib pidevalt hoopis liiklus eeskirja. Teda ootab ees sõidu eksam.

MÄNG

tuulelohe

Õpetajal on ette valmistatud sedelid liitsõnadega. Ta annab ühele paarilisele sõna alguse ja teisele lõpu. Kumbki paariline peab oma sõnapoolt miimika, pantomiimi abil näitama kogu klassile. Õpilased pakuvad, mis liitsõna see võiks olla. Paarilised ei tohiks teada, mis on sõna teine pool.