7. klassEesti keel

Eesti keele tööraamat 7. klassile. II osa

Eesti keele tööraamat 7. klassile. II osa

7. klassi kaheosaline tööraamat jätkab Mauruse eesti keele tööraamatute uuenduslikku suunda. Teooria ja praktika on samade kaante vahel, nii et õpilasel on põhikooli lõpetamisel kõik kordamiseks vajalik mugavalt olemas. Teine osa koosneb kolmest peatükist: astmevaheldus, häälikuõigekiri ja võõrsõnad ning meediatekstid ja veebisuhtlus. Ülesanded on mitmekesised ning loovusele suunavad, autorite moto on „harjutamine teeb meistriks“.

Õpitut aitavad korrata ja kinnistada interaktiivsed lisaülesanded, mida pole pabermaterjalis, ning prinditavad töölehed.

  • Tegevõpetajate koostatud tööraamat seob III kooliastmes algusest peale teooria ja praktika.
  • Suulised ja kirjalikud ülesanded; iseseisvad, paaris- ja rühmatööd; mitmekesine harjutusvara.
  • Materjal suunab õpilast ise edasi mõtlema, midagi tuletama, arutlema ja fantaseerima.
  • Lõiming nii ainesiseselt kui ka teiste valdkondadega, vahvad liikumisülesanded.

Digitööraamatu aluseks on 2021. aasta esmatrükk.

Vaata ka tööraamatu I osa!

Eesti keele tööraamat 7. klassile. II osa

Ühele kasutajale 1 aasta.

4.90€
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta

Merle Pindmaa ja Hanna-Stina Vigel on Tartu erakooli eesti keele ja kirjanduse õpetajad.