7. klassEesti keel

Eesti keele tööraamat 7. klassile. I osa

  • Tegevõpetajate koostatud tööraamat seob III kooliastme algusest peale teooria ja praktika – õpilasel on põhikooli lõpetamisel kõik kordamiseks vajalik mugavalt olemas.
  • Suulised ja kirjalikud ülesanded; iseseisvad, paaris- ja rühmatööd; mitmekesine harjutusvara.
  • Materjal suunab õpilast ise edasi mõtlema, midagi tuletama, arutlema ja fantaseerima.
  • Lõiming nii ainesiseselt kui ka teiste valdkondadega, rohkelt liikumisülesandeid.
  • Õpetajaraamat, mitmekesine interaktiivne lisamaterjal ja prinditavad kontrolltööd veebis.
Varsti saadaval

Merle Pindmaa ja Hanna-Stina Vigel on Tartu erakooli eesti keele ja kirjanduse õpetajad.

results loading