7. klassEesti keel

Eesti keele tööraamat 7. klassile. I osa

1.1.2. Pöördsõnad

PANE TÄHELE:

Pöördsõnade hulka kuuluvad tegusõnad. Tegusõnad jagunevad kolmeks:
1) lihttegusõnad, nt kuulma, tundma, rõõmustama;
2) liittegusõnad koosnevad kahest sõnast, mis kirjutatakse igas vormis kokku, nt pealkirjastama, ebaõnnestuma, kuumsuitsutama;
3) ühend- ja väljendtegusõnad koosnevad kahest sõnast, mis annavad edasi terviklikku tähendust, kuid kirjutatakse alati lahku, nt üle andma, plehku panema, vastu seisma.

NB! Kui kahtled, kas tegemist on liittegusõnaga või mitte, võrdle tegusõna algvormi (alla tulema) ning minavormi (tulen alla). Kui tegusõna osad ei muuda pööramisel kohta, on tegemist liittegusõnaga, nt allkirjastamaallkirjastan.

Pöördsõnad. Tegusõnad: üks sõna – lihttegusõna (lippama, hindama, vaatama); kaks sõna koos – liittegusõna (abielluma, alahindama, allkirjastama); kaks sõna lahus – ühendtegusõna (määrsõna + tegusõna) (alla tulema, segi ajama, üle värvima), väljendtegusõna (käändsõna + tegusõna) (omaks võtma, jagu saama, nahka panema).

Mõtle ja kirjuta ise välja kuus tähenduselt omavahel seotud tegusõna koos nende ühise nimetajaga.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Moodusta iga sõnapaariga üks lause. Seejärel jooni igas sõnapaaris alla see tegusõna, mis märgib, et tegevus toimub tegijaga või on suunatud tegijale, mitte millelegi/kellelegi teisele.

Nt raputamarappuma
Puu rappus, kui ma seda tugevasti raputasin.

 1. sööma – söötma
 2. jootma – jooma
 3. laiendama – laienema
 4. kasvama – kasvatama
 5. värvima – värvuma
 6. pehmenema – pehmendama
 7. veerema – veeretama

Logi sisse

Vastus salvestatud!

Järjesta tegusõnad.

 • Liikumine aeglasest kiireni: jooksma, tormama, jalutama, sörkima.
 • Jahedast kuumani: keema, jahtuma, kuumenema, soojendama.
 • Magamine sügavast kerge (või lühiajalise) uneni: tukastama, tukkuma, põõnama, magama.
 • Rääkimine aeglasest kiireni: vuristama, jutustama, laterdama, veerima.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

KIRJUTA VIHIKUSSE:

HARJUTUS 14.2. Kirjuta ühe skaala sõnad tabeli esimesele reale. Iga sõna alla joonista või kleebi seda sõna kujutav pilt.
PANE TÄHELE:

Ühendtegusõna – muutumatu sõna ja tegusõna ühend, nt alla vaatama, üle astuma, kaasa minema.
Väljendtegusõna – käändsõna ja tegusõna ühend, nt õnne soovima, kätte võtma, korrale kutsuma.

KIRJUTA VIHIKUSSE:

Tee vihikusse tabel ja lisa igale muutumatule sõnale viis tegusõna nii, et moodustuks ühendtegusõna. Seejärel vali iga muutumatu sõna juurest kaks ühendtegusõna ja moodusta nendega üks sisukas lause.

allaLause: …
ülesLause: …
pealeLause: …
etteLause: …
LIIKUMISÜLESANNE:

SIRUTA ENNAST

Õpilased tõusevad püsti. Õpetaja hakkab ütlema tegusõnu. Lihttegusõna korral õpilased kükitavad, liittegusõna korral hüppavad üles, ühend- või väljendtegusõna korral teevad harkhüppe. Iga sõna järel seistakse algasendisse.

Veel võimalusi: liigutusi võib varieerida, nt liittegusõna – käed pea kohale, peopesad kokku; ühend- või väljendtegusõna – käed kõrvale välja sirutatud; lihttegusõna – käed ette sirutatud.

Leia sõnapilvedest sobivad paarilised nii, et moodustuksid väljendtegusõnad. Kirjuta need punktiirile. Kõik käändsõnad on algvormis, sobiv vorm tuleb endal moodustada. Kasuta ära kõik antud sõnad.

Nt teoks saama

1. sõnapilv: kindel, vana, päev, asi, elu, silm, ase, õnn, keel, tähelepanu, kord, ring, käsi, sõna, king, sõna "tegu" on maha tõmmatud. 2. sõnapilv: leidma, ajama, pidama, viima, jääma, soovima, kutsuma, vaatama, tegema, peksma, andma, pöörama, määrama, sööma, nägema, sõna " saama" on maha tõmmatud.

Logi sisse

Vastus salvestatud!

PAARISTÖÖ:
 • Koosta pinginaabri jaoks kaks sarnast piltülesannet. Pildi võid ise joonistada.
 • Koostage pinginaabriga suuline dialoog, milles kasutate kõiki enda mõeldud väljendtegusõnu.