8. klassKeemia

Химия. Учебник для 8 класса (vaatamiseks vene ja eesti keeles)

Химия. Учебник для 8 класса (vaatamiseks vene ja eesti keeles)

Учебник составлен так, чтобы он помогал ученикам понять сущность химических явлений и сделал понятной и ясной химическую основу природных процессов. Вместе с тем учебник помогает понять роль химии в историческом развитии общества, в технологии и повседневной жизни.

У учебника понятная структура, в каждой главе приведены необходимость и обоснованность темы, почему ее изучают, понятия, иллюстративный материал, краткое изложение и результаты обучения.

Комплект химии Мауруз используется в школах с 2015 года и заслужил множество похвал от учителей и учеников.

 • Нацелен и соответствует возрасту учеников 8 класса.
 • Четко структурирован и легко понятен.
 • Внимание обращено на интегрирование.
 • Более сложные темы представлены поэтапно и с примерами.

– – –

Õpik on koostatud nii, et see aitab õpilasel mõista keemiliste nähtuste olemust ning avab arusaadavalt ja selgelt looduslike protsesside keemilist tagapõhja. Ühtlasi aitab õpik mõista keemia rolli ühiskonna ajaloolises arengus, tehnoloogias ja igapäevaelus.

Õpikul on selge struktuur, igas peatükis on välja toodud teema vajalikkus ja põhjus, miks seda õpitakse, mõisted, illustreeriv lisamaterjal, kokkuvõte ja õpitulemused. TaskuTargas on peatüki juures ka interaktiivne automaatkontrolliga ülesanne, mille abil saab õpitut korrata ja omandatud teadmisi testida.

Mauruse keemia komplekti kasutatakse koolides 2015. aastast ning see on pälvinud palju kiidusõnu õpetajatelt ja õpilastelt.

 • 8. klassi õpilast kõnetav ja eakohane.
 • Selge struktuuriga ja kergesti mõistetav.
 • Eesti koolides populaarne. 
 • Tähelepanu on pööratud lõimingule.
 • Keerulisemad teemad on esitatud etapiviisiliselt ja koos näidetega.
 • Palju Eesti-põhiseid näiteid.
 • Interaktiivsed kontrollülesanded.

– – –

Õpiku peatükid on lehitsetavad TaskuTarga keskkonnas (PDF-ina). Iga peatükki saab näha nii vene kui ka eesti keeles.

Главы учебника можно просмотреть в TaskuTark (PDF). Каждую главу можно просмотреть на русском и эстонском языках.

Vaata ka eestikeelset digiõpikut! Смотрите также веб-учебник на эстонском языке! Keemia õpik 8. klassile

Химия. Учебник для 8 класса (vaatamiseks vene ja eesti keeles)

Ühele kasutajale 1 aasta.

6.90€
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta

Мартин Саар – известный и признанный молодой учитель, в средствах массовой информации был назван чудо-учителем, который своей страстью, самоотдачей и обстоятельностью может вдохновить даже самого пассивного ученика. Он работает учителем химии в гимназии Густава Адольфа и Таллиннской реальной школе и является заведующим учебной частью в реальной школе.

Неэме Катт – легендарный и высоко ценимый учитель химии и информатики из Йыгева, у которого уже более 30 лет опыта преподавания. Его ученики вспоминают его даже много лет спустя с уважением и теплыми словами. Он является автором комплектов химии для 8-х и 9-х классов и рабочей тетради под названием «Краткий курс химии для начальной школы».

– – –

Martin Saar on tuntud ja tunnustatud noor õpetaja, meedias on teda nimetatud lausa imeõpetajaks, kes suudab oma kirglikkuse, pühendumise ja põhjalikkusega kõige passiivsematki õpilast sütitada. Ta töötab Gustav Adolfi gümnaasiumis ja Tallinna reaalkoolis keemiaõpetajana ning on reaalkooli õppealajuhataja.

Neeme Katt on legendaarne ja kõrgelt hinnatud keemia- ja informaatikaõpetaja Jõgevalt, kellel on õpetamiskogemust juba üle 30 aasta. Talle kuulub aasta õpetaja 2013 tiitel ning tema õpilased meenutavad teda ka aastaid hiljem austuse ja sooja sõnaga. Ta on 8. ja 9. klassi keemia komplektide ning tööraamatu “Keemia lühikursus põhikoolile” autor.