8. klassKeemia

Keemia õpik 8. klassile

Keemia õpik 8. klassile

Õpik on koostatud nii, et see aitab õpilasel mõista keemiliste nähtuste olemust ning avab arusaadavalt ja selgelt looduslike protsesside keemilist tagapõhja. Ühtlasi aitab õpik mõista keemia rolli ühiskonna ajaloolises arengus, tehnoloogias ja igapäevaelus.

Õpikul on selge struktuur, igas peatükis on välja toodud teema vajalikkus ja põhjus, miks seda õpitakse, mõisted, illustreeriv lisamaterjal, kokkuvõte ja õpitulemused. TaskuTargas on peatükkide juures ka interaktiivne automaatkontrolliga ülesanne, mille abil saab õpitut korrata ja omandatud teadmisi testida.

Mauruse keemia komplekti kasutatakse koolides 2015. aastast ning see on pälvinud palju kiidusõnu õpetajatelt ja õpilastelt.

  • 8. klassi õpilast kõnetav ja eakohane.
  • Selge struktuuriga ja kergesti mõistetav.
  • Eesti koolides populaarne. 
  • Tähelepanu on pööratud lõimingule.
  • Keerulisemad teemad on esitatud etapiviisiliselt ja koos näidetega.
  • Palju Eesti-põhiseid näiteid.
  • Interaktiivsed kontrollülesanded.

Digiõpiku aluseks on 2018. aasta täiendatud kordustrükk.

Keemia õpik 8. klassile

Ühele kasutajale 1 aasta.

6.90€
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta

Martin Saar on tuntud ja tunnustatud noor õpetaja, meedias on teda nimetatud lausa imeõpetajaks, kes suudab oma kirglikkuse, pühendumise ja põhjalikkusega kõige passivsematki õpilast sütitada. Ta töötab Gustav Adolfi gümnaasiumis ja Tallinna reaalkoolis keemiaõpetajana ning on reaalkooli õppealajuhataja.

Neeme Katt on legendaarne ja kõrgelt hinnatud keemia- ja informaatikaõpetaja Jõgevalt, kellel on õpetamiskogemust juba üle 30 aasta. Talle kuulub aasta õpetaja 2013 tiitel ning tema õpilased meenutavad teda ka aastaid hiljem austuse ja sooja sõnaga. Ta on 8. ja 9. klassi keemia komplektide ning tööraamatu “Keemia lühikursus põhikoolile” autor.