3. klassInimeseõpetus

Inimeseõpetuse tööraamat 3. klassile

Liiklus

Tänav ja ülekäigurada. Poiss ja tüdruk astuvad kõnniteelt ülekäigurajale. Ülekäiguraja alguses seisab politseinik ja annab käega tee ületamiseks loa.
Lastele tuleb ülekäigurajal vastu jalgrattur, kiiver peas ja ratas käe kõrval.

Kirjelda, mida näed pildil.

 1. Mida võiks rääkida pildil olev poiss oma nooremale õele? Kirjuta laused tööraamatusse leheküljele 13 või vihikusse.

Pea meeles, et…

 1. Võrdle oma vastuseid pinginaabriga. Mis oli pinginaabril erinevat? Kirjuta erinevused tööraamatusse leheküljele 13 või vihikusse.
 • Milliseid liiklusohtlikke kohti on sinu kooliteel?
 • Millised ohud võivad ette tulla siis, kui kooli jõudmiseks tuleb kasutada mõnda ühissõidukit?
Varesepoeg ütleb:
"Mida õpid noores eas, seisab eluaeg sul peas!"

„Sellel aastal võite te kõik saada sõidukijuhiks,” ütles õpetaja Villem klassijuhataja tunnis. Lapsed imestasid. „Kuidas, kas autojuhiks?” küsis Kaisa.

„Ei, kaherattalise ilma mootorita sõiduki juhiks – see tähendab jalgrattajuhiks,” lausus õpetaja kavalalt naeratades. „Kümneaastased lapsed ei tohi ilma juhilubadeta tänaval rattaga sõita. Et turvaliselt liigelda, tuleb kõigepealt ära õppida reeglid.” Susanne tõstis käe: „Millal me seda õpime?”

„Väga hea küsimus,” vastas õpetaja. „Uuel aastal pärast talvevaheaega. Kevadel on meil harjutustunnid ja just enne suve teemegi jalgratturi eksami. Praegu aga tuletame meelde seda, kuidas liikluses jalakäijana käituda – alati tuleb olla kindel, et autojuhid sind näevad, tuleb kuulata tähelepanelikult enda ümber toimuvat ja osata ohtlikke olukordi ette näha. Kõige rohkem juhtub õnnetusi sellepärast, et lapsed lähevad üle tee vales kohas või jooksevad sõiduteele mõne peatunud sõiduki varjust. Palju kindlam on oodata, kuni see peatunud sõiduk lahkub, ja alles siis teed ületada. Aga kas te teate, kuidas ülekäigurajal käituda?”

Madis tõstis käe: „Minu isa ütleb, et ülekäigurajale ei tohi niisama astuda, alati tuleb päris kindel olla, et autojuhid mind märkavad. Ma teengi alati nii.”

„Jah, Madis, nii on, alati tuleb veenduda, et autojuhid on sind märganud,” lausus õpetaja. „Enne, kui autoteele astud, tuleb kindlasti vaadata mõlemale poole, et autot ei tule. Ja pimedal ajal tuleb kindlasti kanda helkurit!”

Tunni lõpus kinnitasid lapsed kõige tähtsamad reeglid tänaval käitumise kohta klassi seinalehele, et koolitee oleks turvaline.

 • Miks satuvad lapsed liikluses õnnetustesse?
 • Milliseid tähtsaid tänaval käitumise reegleid tuletas õpetaja Villem lastele meelde?
 • Missugune liiklusalane teave on või võiks olla teie klassi seinal?
 1. Tuleta meelde helkuri kandmise ja jalakäija kohta käivad liiklusreeglid. Täienda mõttekaarti tööraamatus leheküljel 15 või tee mõttekaart vihikusse ja täida seal.
Tüdruk seisab liiklussebra ääres. Pea kohal on kiri "Ole nähtav!"

Mõttekaardi lahtrid:
1. Veendu...
2. Vaata...
3. Kuula...
4. Pimedas ja halva nähtavuse korral...
5. Helkuri kinnitan...
6. Jalgrattal peavad olema helkurid...

Hinda oma teadmisi tööraamatus leheküljel 17 või kirjuta laused vihikusse.

Õigesti käitumise teema oli minu jaoks …
vähe tähtis 1 – väga oluline 512345
väga kerge 1 – väga raske 512345
 • Käitumisreeglite teemast jäi mulle kõige paremini meelde __________________________________
Liiklusreeglite teema oli minu jaoks …
vähe tähtis 1 – väga oluline 512345
väga kerge 1 – väga raske 512345
 • Käitumisreeglite teemast jäi mulle kõige paremini meelde __________________________________
Käitumis- ja liiklusreeglite teema juures olin ma …
kehv 1 – väga tubli 512345
teisi vähe toetav 1 – olin väga toetav 512345
 • Mille jaoks on vaja liiklusreegleid?
 • Mille jaoks on vaja käitumisreeglid?
 • Mis juhtub, kui sa tunned hästi reegleid ja seadusi?