1. klassMatemaatika

Jutulinna matemaatika tööraamat 1. klassile. III osa. Kevad

Sisukord

69. MIDA NÄEN LIIKLUSES?

Liikluspilt. Pildil on kuus maja, mille sees on arvutustehted.
  • Arutle paarilisega. Miks peab koolide ja lasteaedade lähedal aeglaselt sõitma?
  • Vaata peatüki alguses olevat pilti. Küsi paariliselt lahutamistehete vastuseid.
    Tema vastab peast ja sina kontrollid. Siis vahetage osad.
  • Arutle paarilisega. Mida need märgid tähendavad?