1. klassMatemaatika

Jutulinna matemaatika tööraamat 1. klassile. I osa. Sügis

9. Järgarvud

JÄRJE-KORRA MÄRKIMISEKS KASUTATAKSE JÄRG-ARVE.

LUGEGE PAARILISEGA NEID ARVE HÄÄLEGA.

  1. VÄRVI AUTOD ÕIGET VÄRVI. Lahenda ülesanne tööraamatus või prindi välja.
  • UURIGE PAARILISEGA, KUS SELLES TÖÖ-RAAMATUS ON KASUTATUD JÄRG-ARVE.
  • ARUTLE PAARILISEGA, KUS JÄRG-ARVE VEEL KASUTATAKSE.