8. klassKeemia

Keemia õpik 8. klassile

Sisukord

Lisaülesanne. Aine füüsikalised omadused.