8. klassKeemia

Keemia õpik 8. klassile

Ava sisukord

Lisaülesanne. Aine füüsikalised omadused.