10. klass, 11. klass, 12. klassKeemia

Краткий курс химии для гимназии (vaatamiseks vene ja eesti keeles)

Краткий курс химии для гимназии (vaatamiseks vene ja eesti keeles)

Этот учебник задуман прежде всего для повторения курсов химии в гимназии, но может быть использован в качестве конспекта или сборника заданий во время их изучения. В учебнике кратко и систематизировано представлен весь материал школьной химии, за исключением тем об отдельных элементах и их соединениях. В конце каждой большой темы есть задания. Чтобы выполнить эти задания, нужно хорошо разобрать материал темы, понять его и уметь применять и комбинировать полученные знания.

Материал учебника покрывает обязательные курсы по химии «Основы химии», «Неорганические вещества» и «Органические вещества», а также курсы по выбору «Основы химии II» и «Органические вещества II» и важнейшие темы материала по химии для основной школы.

– – –

Õpik sisaldab gümnaasiumi kohustuslikke kursuseid „Keemia alused“, „Anorgaanilised ained“ ja „Orgaanilised ained“ ning valikkursuseid „Keemia alused II“ ja „Orgaanilised ained II“, samuti olulisemaid teemasid põhikooli keemiast. Õpik on mõeldud eelkõige gümnaasiumi keemiakursuste kordamiseks, kuid sobib kasutamiseks konspektina ja ülesannete koguna ka nende kursuste läbimisel.

  • Sisaldab nii kolme kohustuslikku kui ka kahte valikkursust.
  • Kogu koolikeemia materjal on esitatud konspektiivselt ja süsteemselt, millele järgnevad ülesanded.
  • Enamik ülesandeid nõuab materjali sisulist mõistmist ja oskust teadmisi kasutada.
  • Õppevahendi lõpus on arvutusülesannete lahendamise õpetus ja hulk arvutusülesandeid koos vastustega.

– – –

Õpiku peatükid on lehitsetavad TaskuTarga keskkonnas (PDF-ina). Iga peatükki saab näha nii vene kui ka eesti keeles.

Главы учебника можно просмотреть в TaskuTark (PDF). Каждую главу можно просмотреть на русском и эстонском языках.

Vaata ka eestikeelset digiõpikut! Смотрите также веб-учебник на эстонском языке! Keemia lühikursus gümnaasiumile

Краткий курс химии для гимназии (vaatamiseks vene ja eesti keeles)

Ühele kasutajale 1 aasta.

6.90€
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta

Neeme Katt on legendaarne ja kõrgelt hinnatud keemia- ja informaatikaõpetaja Jõgevalt, kellel on õpetamiskogemust juba üle 30 aasta. Talle kuulub aasta õpetaja 2013 tiitel ning tema õpilased meenutavad teda ka aastaid hiljem austuse ja sooja sõnaga. Ta on 8. ja 9. klassi keemia komplektide ning tööraamatu “Keemia lühikursus põhikoolile” autor.