10. klass, 11. klass, 12. klassKeemia

Keemia lühikursus gümnaasiumile

Keemia lühikursus gümnaasiumile

Õpik haarab gümnaasiumi kohustuslikke kursuseid „Keemia alused“, „Anorgaanilised ained“ ja „Orgaanilised ained“ ning valikkursuseid „Keemia alused II“ ja „Orgaanilised ained II“, samuti olulisemaid teemasid põhikooli keemiast. Õpik on mõeldud eelkõige gümnaasiumi keemiakursuste kordamiseks, kuid sobib kasutamiseks konspektina ja ülesannete koguna ka nende kursuste läbimisel.

  • Sisaldab nii kolme kohustuslikku kursust kui ka kahte valikkursust. Valikkursuste teemad on digiõpikus tähistatud rohelise taustaga.
  • Kogu koolikeemia materjal on esitatud konspektiivselt ja süsteemselt. 
  • Iga üldpeatüki lõpus on ülesanded, mis nõuavad materjali sisulist mõistmist ja oskust teadmisi kasutada. Arvutuslike ülesannete puhul on antud ka vastused.

Digiõpiku aluseks on 2021. aasta esmatrükk.

Keemia lühikursus gümnaasiumile

Ühele kasutajale 1 aasta.

6.90€
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta

Neeme Katt on legendaarne ja kõrgelt hinnatud keemia- ja informaatikaõpetaja Jõgevalt, kellel on õpetamiskogemust juba üle 30 aasta. Talle kuulub aasta õpetaja 2013 tiitel ning tema õpilased meenutavad teda ka aastaid hiljem austuse ja sooja sõnaga. Ta on 8. ja 9. klassi keemia komplektide ning tööraamatu “Keemia lühikursus põhikoolile” autor.