10. klass, 11. klass, 12. klassAjalugu

Lähiajalugu gümnaasiumile. I osa

Lähiajalugu gümnaasiumile. I osa

Ajaloo periodiseerimine on alati veidi meelevaldne ning seetõttu on see pelgalt abivahend, et mõista ajaloo kulgemist. Gümnaasiumi lähiajaloo kursustest esimesele vastav õpik piiritleb maailma ajaloo etappe läbi sõdade ja neid lõpetanud rahukonverentside – viimastel fikseeritakse teatavasti sõja tulemusel tekkinud uued piirid ja määratletakse riikidevahelised suhted. Lähiajaloo esimese osa õpikus käsitletakse mõlemat maailmasõda.

Tunnustatud ajaloolase ja kogenud õpetaja koostöös sündinud õpik on äärmiselt põhjalik ja kaasahaarav, kus lisaks faktiteadmistele esitatakse sissevaateid eri ajastute inimeste maailma, nende ellu ja olustikku.

  • Palju kaarte.
  • Arendab analüüsivõimet.
  • Käsitleb maailma ajalugu.
  • Käsitleb Eesti ajalugu.
  • Palju huvitavat lisamaterjali.
  • Suunab iseseisvale uurimistööle.
  • Avardab silmaringi.

Digiõpiku aluseks on 2016. aasta esmatrükk.

Vaata ka õpiku II osa ja III osa!

Lähiajalugu gümnaasiumile. I osa

Ühele kasutajale 1 aasta.

6.90€
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta

Toomas Hiio on ajaloolane, kelle peamised uurimissuunad on Eesti, Tartu ülikooli ja üliõpilaskonna ajalugu 19. sajandi algusest kuni 20. sajandi lõpuni ning Eesti 20. sajandi sõjaajalugu. Ta on Eesti mälu instituudi uurimisjuht, Eesti sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi direktori asetäitja uurimistöö alal ning Euroopa mälu ja süüme koostöökogu (PEMC) juhatuse liige.

Karin Lippus on lõpetanud Tartu ülikooli ajaloo osakonna. Alates 1995. aastast on ta töötanud Tallinna prantsuse lütseumis, kus on praegu gümnaasiumiastme ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja.