3. klassLoodusõpetus

Loodusõpetuse tööraamat 3. klassile

Sisukord

Liikumine toob kaasa muutusi

Neli hakki jalutavad üksteise järel. Esimene ütleb: "Jalutage klassis. Jälgige, mis muutub teie liikumise ajal."
Uued teadmised

Liikumisel muutub keha asukoht teiste kehade suhtes.
Liikumist iseloomustab kiirus. Kiirus näitab läbitud teepikkust ja selleks kulunud aega.

  • Loe iga objekti kiirus. Näide: Gepard jookseb ühe tunniga 112 kilomeetrit. Ta suudab nii kiiresti joosta kuni 400 m.
Madis nõjatub jalakäijate ülekäiguraja märgile ja küsib: "Miks ei tohiks tänavatel liigeldes kiirustada?" Õpetaja Villem vastab: Kui kiirustad, on sul järelikult liikumiseks vähe aega! Kiirustamine ja liiklusreeglite rikkumine põhjustavad õnnetusi. Liikluses peab olema väga tähelepanelik. Tuleb arvestada kõikide teiste liiklejatega. Kiirustades on raskem ohutust tagada. Enda ja teiste elu on suurim väärtus, mida hoida!"
  1. Arutle, mis on õpetaja Villemi jutus põhjus ja mis tagajärg.
Uued teadmised

Inimene kasutab liikumiseks oma lihaseid. Lihastel peab liikumiseks olema jõudu. Lihasjõu allikaks on energia, mida saame toidust.

Katse
  1. Kasuta nüüd oma lihaseid! Leia enda kiirus jalutades või joostes. Täida ülesanne tööraamatus leheküljel 12 või kirjuta laused vihikusse.

Ma liikusin ühe sekundiga edasi ____ m. Mu kiirus oli _____________.
Kui ma liiguksin samas tempos ühe minuti, siis mitu korda pikema vahemaa ma läbiksin.

Koosta arvutustehe: ______________________________.

Vastus. Jõuaksin läbida _______ korda pikema vahemaa.

Uued teadmised

Jõud on keha omadus. Jõudu ei saa käega katsuda, seda pole näha ega kuulda. Me tunneme jõudu teise kehaga kokku puutudes, näiteks koolikotti käes hoides. Me näeme jõu mõjumise tulemust, näiteks jalgpall liigub väravasse.

Uued teadmised

Jõud on ühe keha mõju teisele kehale, mille tulemusena näeme, kas …

  • … keha kuju muutub.
  • … seisev keha hakkab liikuma või jääb seisma.
  • … liikuva keha kiirus suureneb või väheneb.
  • … liikuva keha suund muutub.
  1. Lavastage need muutused.
Hakk vaatab pilti käest, mis tõstab seljakotti. Seljakotist väljuvad kaks jõudu sümboliseerivat noolt, üks suunaga üles ja teine suunaga alla. Vares ütleb: "Kui kaks keha mõjutavad teineteist sama suure, kuid vastassuunalise jõuga, siis keha ei liigu paigast. Jääb mulje, et kehadele ei mõjugi jõud."
  1. Too näiteid, kuidas oled täna jõuga midagi mõjutanud.
Lisalugemine

Kõige suurema jõuga on planeet Maa, mis tõmbab kõiki kehasid enda keskpunkti suunas. Seda jõudu nimetatakse Maa külgetõmbejõuks. Tänu sellele jõule kukuvad kõik õhku visatud asjad uuesti maapinnale tagasi. Seetõttu langeb maapinnalt õhku aurustunud vesi sademetena alati Maale tagasi.