4. klassLoodusõpetus

Loodusõpetuse tööraamat 4. klassile

Sisukord

Loodusõpetuse tööraamat 4. klassile

4. klassi loodusõpetuse tööraamat käsitleb ainekava järgides nelja suurt teemat: maailmaruum, planeet Maa, elu Maal ja inimene. Tegemist on uurimusliku ja avastusõpet toetava ülesannetekogumikuga.

Tööraamatu peatükid sisaldavad ainekava teemade teoreetilist raudvara (sh kaardid, skeemid ja tabelid), millele järgnevad erinevat tüüpi ülesanded. Paljud nendest on TaskuTargas interaktiivsed ja automaatselt kontrollitavad. Lisaks on tööraamatus mitmed lihtsate vahenditega sooritatavad praktilised tööd, kus on vaja katseid kirjeldada, tulemusi mõõta, esitada järeldusi, leida praktilisi seoseid jne. Tööraamat sisaldab hulgaliselt viiteid lisamaterjalidele, et huvilised saaksid käsitletavaid teemasid edasi uurida. TaskuTargas on iga peatüki juures automaatkontrolliga lisaülesanne ja prinditav tööleht.

Tööraamat on piisav õppematerjal 4. klassi loodusõpetuse ainekava läbimiseks.

  • Iga peatükk algab teoreetilise osaga. 
  • Enamik peatükke sisaldavad interaktiivseid ülesandeid, lisaülesannet ja töölehte.
  • Praktilised tööd (katsete kirjeldamine, mõõtmine, mudelite valmistamine, järelduste tegemine, seoste leidmine).
  • QR-koodi või lingi abil avatavad viited lisamaterjalidele.
  • Iga suurema teema lõpus on kordamisülesanded.

Digitööraamatu aluseks on 2022. aasta kordustrükk.

Loodusõpetuse tööraamat 4. klassile

Ühele kasutajale 1 aasta.

6.90€
Olen juba kasutaja Osta siit
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta

Ülle Liiber on Tartu ülikooli geograafia osakonna lektor ja mitme geograafia õppematerjali autor.

Merike Kilk on Tartu Hansa kooli bioloogiaõpetaja ja bioloogia õppematerjalide autor.

Vaike Rootsmaa on Rannu kooli loodusõpetuse ja geograafiaõpetaja, Tartu Jaan Poska gümnaasiumi geograafiaõpetaja ning geograafia õppematerjalide autor.

Urve Jõgi on kauaaegne bioloogiaõpetaja, kelle õpilased on väga edukalt esinenud erialaolümpiaadidel ning keda vabariigi president on tunnustanud riikliku teenetemärgiga.

Erkki Soikka on Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi dotsent.

Helina Reino on Gustav Adolfi gümnaasiumi bioloogiaõpetaja ja mitmete bioloogia õppematerjalide autor.

Palun vasta lühikesele küsitlusele digiteeritud tööraamatu kasutamise kohta: Digi-tööraamatu tagasiside.