4. klassLoodusõpetus

Loodusõpetuse tööraamat 4. klassile

1.1. Tähistaevas näeme tuhandeid tähti

Tähistaeva uurimine on paelunud inimkonda selle algusest alates. Tänapäeval nimetatakse tähistaeva ja seal toimuvate liikumiste uurimist astronoomiaks. Varajases astronoomias vaadeldi ja ennustati nähtavate taevakehade, eriti tähtede ja planeetide liikumist. Algselt seostati taevakehi ja nende liikumist aastaaegade vaheldumise, üleujutuste, vihma- ja põuaperioodide esinemisega. Neid nähtusi ei osatud seletada ja seepärast samastati taevakehi jumalate ja vaimudega, kellel arvati olevat üleloomulikke võimeid erinevaid nähtusi esile kutsuda.

2. Loe tekst veel kord läbi ning kirjuta tähistaevaga seotud mõisted vihikusse.

4. Suure Vankri tähtkuju abil on võimalik leida Põhjanael. Leia allolevalt pildilt Suure Vankri tähtkuju. Pikenda mõttes vankri tagumiste rataste vahet neljakordselt ülespoole, siis leiad põhjasuunda näitava tähe – Põhjanaela. See on kõige heledam täht vankri aisa lõpus.

Pildil on tähistaevas. Vasakul pool joonistub tähtedest Väikese Vankri tähtkuju ja paremal joonistub välja Suure Vankri tähtkuju. Põhjanael saub Väikese Vankri aisa lõpus, pildil üleval servas.

7. Salvesta järgmine pilt arvutisse (vajuta hiire paremklahviga pildile, vali Save picture, Save image as… või Salvesta pilt kui…) ning prindi või lahenda ülesanne Paint programmis. Ühenda joonisel olevad taevatähed nii, et tekiks mingi kujutis. Võid tähti ka lisada või mõned vahele jätta. Anna tekkinud tähtkuju kujutisele ka nimi ning kirjuta juurde lugu, kuidas see tähtkuju taevasse tekkis ja mida oleksid võinud sellest mõelda kauges minevikus elanud inimesed.

Kogu pildi ulatuses on erineva kauguse ja suurusega joonistatud tähed.

8. Koosta vihikus tähistaeva ja tähtkujude kohta kolm küsimust, mida kaasõpilastele esitada.

*9. Otsi internetist üks lugu ühe tähtkuju kohta. Valmistu seda teistele jutustama.

PRAKTILINE TÖÖ

Interaktiivne taevavaatlus klassis

1. Suuna nutiseade vastavale QR-koodile ja lae oma nutitelefoni või tahvelarvutisse taeva vaatlemise rakendus Star Chart. Võid kasutada ka allpool olevaid linke.

2. Vaatle klassis erinevates suundades.

3. Milliseid tähtedest moodustunud tähtkujusid sa näed?

4. Liiguta nutitelefon või tahvelarvuti enda valitud suunda. Joonista ekraanil olev tähtedest moodustunud kujund oma vihikusse.

PRAKTILINE TÖÖ ÕUES

Lae alla taeva vaatlemise rakendus Star Chart. Võid kasutada ka allpool olevaid linke.

Uurimisküsimus: kas tähtkujud (tähed) seisavad meie vaatluspunkti suhtes paigal või liiguvad?

1. Kirjuta uurimisküsimuse põhjal vihikusse oletus ehk hüpotees.
2. Mine selge ilmaga õhtupimeduses õue. Leia lage ja vähe valgustatud koht, mis sobib tähevaatluseks. Kirjuta vihikusse vaatluskoha nimi, kuupäev ja kellaeg, nagu allpool oleval näidisel.
3. Vali välja sihtmärk, mille suhtes hakkad vaatlusi tegema. Selleks sobib mõni kõrgem puu, torn või maja. Seda nimetatakse orientiiriks.
4. Leia taevast mõni huvitav tähtkuju või täht.
5. Joonista selle tähe või tähtkuju asukoht eelnevalt valitud sihtmärgi suhtes.
6. Pane joonistusele kirja kellaeg, millal joonistamisega lõpetasid.
7. Mine mõne tunni pärast uuesti õue samasse kohta ja otsi üles oma sihtmärk.
8. Leia üles varem valitud täht või tähtkuju.
9. Joonista nüüd uuesti tähe või tähtkuju asukoht enda poolt valitud sihtmärgi suhtes.
10. Lisa joonistusele ka kellaaeg, millal joonistamisega lõpetasid.

Ülesse on kirjutatud: Vaatluskoht: .... Selle alla asuvad kõrvuti jooniste kastid, kus kummagi allosas on kirjutatud: Kuupäev .... Kellaaeg ....
  • Tee jooniste põhjal järeldus tähtkujude asukoha muutumisest.

PÖÖRATAV TAEVAKAART

Nii nagu tundmatuid kohti aitavad leida kaart ja atlas, aitab tähtkujusid tundma õppida taevakaart. Kuna maakera liigub, muutub ka tähtkujude asend taevavõlvil.

Taevakaart
  • Määra tähtede asetus. Selleks mine õue, võta taevakaart kätte nii, et käesolev kuu jääb täpselt alla. Pööra ennast näoga lõunasse. Tähtkujud, mis on kaardi alumises osas, jäävad nüüd otse lõunasuunda. Kaardi keskosa tähed jäävad aga pea kohale ja põhjasuunda.