1. klassMatemaatika

Lotte matemaatika tööraamat 1. klassile. I osa

JÄRJESTAME, VÕRDLEME

ÕPI JA HARJUTA!

MIS ON LOODUSLIK JA MIS ON INIMESE TEHTUD?

kärbes Jaak

OTSI PILDILT JA NÄITA:

KÕIGE MADALAM JA KÕIGE KÕRGEM PUU.
KÕIGE LÜHEM JA KÕIGE PIKEM SUUNA-VIIT.
KÕIGE VÄIKSEM JA KÕIGE SUUREM LOOM.
KÕIGE KÕRGEM JA KÕIGE MADALAM AIA-LIPP.
KÕIGE SUUREM JA KÕIGE VÄIKSEM SEEN.
KÕIGE KÕRGEM JA KÕIGE MADALAM KIVI.

KES ON PILDIL ÜHE-SUURUSED?

  • KIRJUTA VIHIKUSSE ISE ÜKS HÄSTI PIKK ARV.
MÄNG
  • JOONISTAGE PABERILE KÄE- JA JALA-JÄLJED, KOOSTAGE KLASSI KÄTE JA JALGADE JÄLJERIDU KASVAVAS JA KAHANEVAS JÄRJESTUSES.
  • VÄLJA-LÕIGATUD KÄTEST SAAB HILJEM PUU, PÄIKESE, ÖÖ-KULLI VÕI HOOPIS PÕDRA KOKKU KLEEPIDA.