2. klassMatemaatika

Matemaatika tööraamat 2. klassile. I osa

Sisukord

Kalender. Arvurida ja järgarvud

  1. Uuri Jutulinna kalendrit.
September Jutulinnas
1 - Kooliaasta algus
4 - Kaisa sünnipäev
14 - Sandri sünnipäev
17 - õp Villemi sünnipäev
19 - Marta sünnipäev
23 - Sügise algus
28 - Raamatupidu

September on aasta 9. kuu.

Kuid ja kuupäevi märgitakse JÄRGARVUDEGA.
4. kuu (loe: neljas kuu)
23. september (loe: kahekümne kolmas september)

NÄDALAPÄEVADE, KUUDE ja AASTAAEGADE nimetused kirjutatakse VÄIKESE algustähega.

Miks on kalendrit vaja?

Miks on kalendris mõned kuupäevad tähistatud värvilisega?