3. klassMatemaatika

Matemaatika tööraamat 3. klassile. II osa. Talv

Sisukord

50. Hulknurgad

  1. Uuri iga hulknurga külgede, tippude ja nurkade arvu. Millist seost märkad?

Hulknurk on korrapärane, kui tema kõik küljed on ühepikkused ja kõik nurgad ühesuurused.

58. Joonesta vihikusse võrdkülgne kolmnurk, mille külje pikkus on 6 cm. Märgi kolmnurga aluse keskele 4 cm pikkune lõik. Joonesta selle abil allapoole ruut, mille küljed on 4 cm pikkused. Lisa korsten, aken ja uks ning värvi päkapikumaja.
  • Vaata, kuidas joonestatakse võrdkülgset kolmnurka.
Võrdkülgse kolmnurga joonistamine. 1. Joonesta kolmnurga alus. 2. Võta aluse pikkus sirkli haarade vahele. Umbes sinna, kuhu peaks tulema kolmas tipp, joonista väike kaareke. 3. Pane sirkli teravik aluse teise otspunkti ja tõmba ka sealt väike kaareke üles. Tähista kaarekese lõikepunkt. 4. Ühenda kaarekeste lõikepunkt aluse otspunktidega.

Lahenda vihikusse

  1. Joonesta vihikusse võrdkülgne kolmnurk, mille külje pikkus on 6 cm. Märgi kolmnurga aluse keskele 4 cm pikkune lõik. Joonesta selle abil allapoole ruut, mille küljed on 4 cm pikkused. Lisa korsten, aken ja uks ning värvi päkapikumaja.

Kodused ülesanded

  1. Joonesta tööraamatusse leheküljele 84 või vihikusse ristküliku sisse risti-rästi kokku 10 üksteisega lõikuvat sirget. Värvi sirgete vahele tekkinud kujundid eri värvi.