ÕpetajaleEesti keel, Liiklusõpetus, Loodusõpetus, Matemaatika, Muusikaõpetus

Jutulinna 1. klassi üldõpetusliku komplekti töökava

Jutulinna 1. klassi üldõpetusliku komplekti töökava

Tere, hea õpetaja!

Käesolev materjal on valminud selleks, et olla abiks üldõpetuse rakendamisel Jutulinna aabitsakomplektiga ja Jutulinna muusikaaia muusikaõpikuga.

TaskuTargas asuvaid õppekomplekti kuuluvaid digimaterjale ja käesolevat töökava saab tasuta kasutada klass ja õpetaja, kelle kool on käesolevaks õppeaastaks soetanud paberõppematerjalide komplektid kogu klassile. Materjalidega saab lähemalt tutvuda siin: kirjastusmaurus.ee/jutulinn-1. Jutulinna komplektid ja neisse kuuluvad õppematerjalid leiab kooli esindaja kategooriast Jutulinn 1. klassile. Komplektitoodete nägemiseks ja tellimuse vormistamiseks on vaja kooli esindajal tellimiskeskkonda sisse logida.

Aabitsakomplekt annab võimaluse täielikuks üldõpetuslikuks meetodiks, kuid on kasutatav ka tavapärase tunniplaaniga, sest arvestab õppeainete nädala mahtu. Ka töökava on üles ehitatud seda järgides. Üldõpetuslike päevade korral saab aga õpetaja tõsta soovitud tegemisi ning teemasid enda soovi kohaselt ringi. Töökavasse on lisatud ka ideid meisterdusteks, linke videotele ning lisainfot uudishimulikele.

Jutulinna aabitsakomplekt võimaldab luua kolm üldõpetuslikku teemapäeva nädalas – kaks teemat on aabitsateksti- ja/või loodusteema-põhised ja kolmas keskendub liiklusele. Aabitsas on eraldi liikluslehed valminud koostöös Maanteeametiga – Jutulinna aabitsa kõrval pole eraldi liiklusaabitsat tarvis kasutada. Üldõpetuslikke teemapäevi toetab ka matemaatika.

Kahel järjestikulisel üldõpetuslikul päeval ühte teemasse süvenemine jätab õpetajale aja keskenduda just sellele osale, mis lastele huvi pakub. Samas annab see ruumi lisada sobivaid meisterdusi, lisalugemisi ja teemaarendusi.

Jutulinna muusikaaed sisaldab laule, pilli- ja liikumismänge ja muusika kuulamise näiteid, aga ka tarkusi muusikalise kirjaoskuse arendamiseks ning rohkelt muud abimaterjali muusika õpetamiseks, nagu prinditavad töölehed, videonäited, virtuaalsed õppekäigud jne.

Muusikaõpiku teemad on lõimitud Jutulinna aabitsakomplektiga (järgitakse aabitsas käsitletavaid teemasid ning kasutatakse sealt tuttavaid illustratsioone).

 

Jutulinna aabitsakomplekti ja muusikaaia autorid loodavad, et käesolev töökava pakub inspiratsiooni ja on heaks abiliseks tunnitegevuste ettevalmistamisel.

Rõõmu Jutulinna avastamisel!

Sinu kirjastus Maurus

Õpetajale: Jutulinna 1. klassi üldõpetusliku komplekti töökava

Jutulinna materjalide põhiautor Õnne Ints on töötanud üle 20 aasta klassiõpetajana ja pälvinud ka 2014. aastal Tartumaa aasta õpetaja tiitli. Ta on oma töös kasutanud pikalt üldõpetuslikku tööviisi. Praegu töötab Õnne Tartu luterliku Peetri koolis algklasside õpetajana. Õnne on kogu kontseptsiooni looja, kes seob eri materjalid ühtseks tervikuks.

Jutulinna materjalide kaasautor on populaarne lastekirjanik Kätlin Vainola, kelle sulest ilmuvad kõik Jutulinna ilukirjanduslikud tekstid ja palad. Kätlin on kirjutanud ka Jutulinna 2. ja 3. klassi materjalide tekstid.

Kõik Jutulinna materjalid on illustreerinud armastatud kunstnik Elina Sildre.

Regina Reinup on kogenud matemaatikaõpetaja, kelle õpingud Tallinna ülikooli doktorantuuris on keskendunud matemaatika didaktikale. Regina on kirjastuse Maurus matemaatika õppematerjalide toimetaja ja mitmete tööraamatute autor.

Jutulinna muusikaaia autoreid on kolm. Anne Ermast on Tallinna Kivimäe põhikooli muusikaõpetaja, koorijuht ja instrumendiringi juhendaja.

Ta omandas muusikalise kõrghariduse Tallinna riiklikus konservatooriumis, praeguses muusika- ja teatriakadeemias, kus töötab ka lektorina.

Anne peab oluliseks muusikaõpetuse rolli lapse sisemaailma ja minapildi avardajana, millest lähtuvalt saab kujuneda kultuuriliselt teadlik, kriitiliselt mõtlev loov isiksus. Tema arvates on muusikahariduses vajalik elukestev õpe.

Anne Ermast on kolme lastelaulude kogumiku autor. Ta on valitud Tallinna aasta aineõpetajaks 2018.

Kaja Kaus on Jakob Westholmi gümnaasiumi muusikaõpetaja. Ta omandas muusikalise hariduse muusika-ja teatriakadeemias muusikapedagoogika erialal ning töötab seal ka rütmika lektorina.

Kaja on õppinud vahetusõpilasena mitmes välisriigis. Rootsis õppides keskendus ta Dalcroze-rütmikale ning liikumisele, mis on nüüdseks saanud muusikaõpetuses tema spetsialiteediks.

Muusikaõpetuses peab ta tähtsaks äratada ja säilitada õpilastes huvi muusika vastu, anda neile võimalus avastada muusikamaailma, kasutades selleks kõiki meeli ning väljendada ennast teadlikult, loovalt ning rõõmutundega.

Kaja Kaus oli 2010. aastal Heino Kaljuste nimelise stipendiumi laureaat ning 2015. aastal omistati talle Tallinna noore õpetaja tiitel.

Kristi Kiilu on muusikapedagoogika professor, kes on omandanud koorijuhi eriala muusika- ja teatriakadeemias, teadusmagistrikraadi Tallinna ülikoolis ning doktorikraadi Helsingi ülikoolis. On töötanud õppejõuna Tallinna ülikooli pedagoogilises seminaris ja Rakvere kolledžis ja külalisprofessorina Läti muusikaakadeemias ja Zhengzhou koolieelse kasvatuse kolledžis (Hiina).

Töötades muusika- ja teatriakadeemia muusikapedagoogika eriala õppejõuna peab ta tähtsaks muusikahariduse tervikliku süsteemi toimimist – alusharidusest kuni gümnaasiumi lõpuni üldhariduse, sh klassivälise muusikategevuse ja kooride tegevuse ning huvihariduse mitmetahulises kombinatsioonis.

Autorid on seadnud sihiks õppematerjali abil äratada õpilastes laulu väge, tähtsustada eesti keelt ja kultuuri, hoida ja kaitsta loodust ning väärtustada õppimist ja koos olemist.

00:00