ÕpetajaleEesti keel

Jutulinna aabitsakomplekti metoodiline juhend

Sisukord

Õpitulemused ja muutunud õpikäsitus

EESTI KEELE ÕPITULEMUSED

MUUTUNUD ÕPIKÄSITUS

Eesti riiklik õppekava toetab sotsiaalkonstruktivistlikku õppimist. Õppijakeskne konstruktivistlik õpikäsitus, mis vastandub traditsioonilisele (biheivioristlikule) õpikäsitusele, suunab tähenduslikuma õppimise suunas.

Jutulinna aabitsaga on õpetajal lihtne kasutada muutunud õpikäsitust.

Mõned võrdlused:

Biheiviorism
(traditsiooniline)
Konstruktivism
(õppijakeskne)
Õpetaja on teadmiste andja ja õppeprotsessi keskne isik.
Õpetaja vahendab teadmisi.
Õpetaja on kaasõppija ja õppimise toetaja.

Õpetaja loob õpikeskkonna.
Õppija on objekt (keda õpetatakse), teadmiste passiivne vastuvõtja.Õppija on subjekt, kes on ise loov, aktiivne, sotsiaalne. Vastutab ise ja koos rühmaga oma õppimise eest.
Kooliskäimise mõte on teadmiste ja oskuste omandamine. Kesksel kohal on aine ja lõpptulemus. Üks õige lahendusviis, üks õige vastus.Oluline on õppima õppimine, koostöö. Lahendusi ja lahendusviise võib olla mitu. Õppimine põhineb õpilaste küsimustel ja selgitustel, õppijad on osalised üksteisele tagasiside andmisel ja üksteise hindamisel.
Õppija peab (õpetaja ütleb, mida).Õppija tahab.

Loe veel: Mari-Mall Feldschmidt, Kersti Türk, „Õhinapõhine kool“.