9. klassÜhiskonnaõpetus

Ühiskonnaõpetuse õpik 9. klassile

Ühiskonnaõpetuse õpik 9. klassile

Õpik on kui teejuht noorele inimesele, kus näitlikustades selgitatakse ühiskonna toimimise põhiprotsesse. Iga teema juures on õpilasele kaasamõtlemiseks küsimused, mis toetavad ennekõike mõistmist ja oskust luua seoseid. Õpilast suunatakse märkama ja väärtustama õigusriigi toimimise põhimõtteid ning demokraatlikku käitumiskultuuri.

Õpik suunab märkama demokraatiale omaseid protsesse ning aitab mõtiskleda ühiskonna edasise arengu üle. Samuti pööratakse läbivalt tähelepanu Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvidele, sidudes neid konkreetsete teemadega – see annab neile reaalse ja õpilasele mõistetava sisu.

Majandusplokk keskendub elulistele oskustele tulla toime aruka tarbija ja töövõtjana. Lisaks pööratakse suurt tähelepanu igapäevasele raha kasutamisele ning pannakse mõtlema riskidele ja vastutusele (laenamine, investeerimine). Õpik keskendub just noorte seisundile majanduskeskkonnas, tutvustades näiteks noorte ja vaesuse probleemistikku, kuid peatutakse lähemalt ka moodsal iduettevõtlusel.

Õpiku ülesehitus on klassikaline, lähtudes ühiskonna kolmest sektorist. Samas käsitletakse ka mitmeid viimastel aastatel esile tõusnud teemasid: näiteks kommunikatsioon ühiskonnase-riik ja ühiskonna jätkusuutlikkus. Nii mõnegi teema juures on fookus noortel ja nendega seotud teemadel.

Digiteeritud materjali aluseks on 2023. aasta esmatrükk.

Ühiskonnaõpetuse õpik 9. klassile

Ühele kasutajale 1 aasta.

6.90€
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta

Ulla Herkel on ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, kes teeb oma igapäevatööd Tallinna saksa gümnaasiumis ja Tallinna 32. keskkoolis. Ta on pühendunud õpetaja, otsides alati võimalusi tuua oma tundidesse sisse ühiskonnas aktuaalseid teemasid. Oma õpetajateel on ta saanud mitmeid tunnustusi nii kolleegidelt kui ka riigilt, ent mis kõige olulisem – ta on oma õpilaste hulgas kõrgelt hinnatud õpetaja.

Maarja Tinn on pikaaegse kogemusega ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, alates 2020. aastast ka Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate seltsi esinaine. Tema erialaste huvide fookusesse kuuluvad muuhulgas ka kodanikuhariduse teemad – ta on neid teemasid käsitlenud nii okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu temaatilisi näitusi kureerides kui ka töötades nooremteadurina rahvusvahelise kodanikuhariduse uuringu (ICCS) Tallinna ülikooli uurimisrühmas.

Kaisi Pillart, kes 2022. aastal lõpetas Tallinna 32. keskkooli, on õpiku illustratsioonide autor. Ajaloohuviliselt noorelt kunstnikult on juba ilmunud kaks koomiksit, millest üks räägib Norra viikingikuningast Olav Tryggvasonist ja teine kunagisest islami valitsejast keiser Baburist. Kaisi soovib tekitada noortes huvi ajaloo vastu ning teha koomikseid, mis on ühtaegu nii harivad kui ka lihtsad ja humoorikad.

00:00