10. klass, 11. klass, 12. klassAjalugu

Üldajaloo lugemik gümnaasiumile

Üldajaloo lugemik gümnaasiumile

Üldajaloo lugemikus pööratakse esmajärjekorras tähelepanu Euroopast väljapoole jäävale maailmale ja kultuuriloolisele arengule. Valitud tekstid kajastavad maailma ajaloo tähtsamaid käänukohti ning suuremate muudatuste ilminguid.

  • Kogenud ja tunnustatud autorid.
  • Sisaldab kroonikakatkeid, päevikumärkmeid, uurimusi ja ilukirjandust.
  • Aitab täiendada üldajaloo teadmisi.
  • Tähelepanu on pööratud ka Euroopast väljapoole jäävale maailmale.
  • Kajastab kultuuriloolist arengut.
  • Nimed digiõpiku põhjalikus nimeindeksis on lingitud vastava tekstiga sisus.

Digiõpiku aluseks on 2014. a esmatrükk.

Üldajaloo lugemik gümnaasiumile

Ühele kasutajale 1 aasta.

6.90€
Mul ei ole kasutajat Registreeri ja osta
Olen juba kasutaja Sisene ja osta

Mart Laar on ajaloolane, kogenud õpikuautor ja poliitik, kes on valitud kuuel korral riigikogu liikmeks ning nimetatud kahel korral peaministriks. Mart Laari peamised uurimisvaldkonnad ajaloolasena on Eesti 19. sajandi rahvuslik liikumine ja Teine maailmasõda.

Lauri Vahtre on ajaloolane, poliitik ja kogenud õpikuautor. Sealjuures on ta silmapaistvalt tegutsenud ajaloo populariseerijana. Lauri sulest on ilmunud ka mitu luulekogu, ta on kogenud tõlkija ning mitme filmi stsenarist.

Ardi Siilaberg on Tartu ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi doktorant. Tema teadustöö põhisuunaks on lähiajalugu, täpsemalt Nõukogude võimu naasmine pärast Teist maailmasõda ja Eesti sovetiseerimine.