12. klassEesti keel

Valmistu eksamiks. Eesti keel teise keelena. Riigieksam ja B2-taseme eksam.

Sisukord

Esimene ülesanne. Kuidas Eesti inimesed oma tekitatud prügiga toimivad?