Sündimus, suremus, iive

Rahvaarvu muutmine mingis piirkonnas on iive. Iive võib olla loomulik ja rändeiive. Loomulik iive saadakse sündide ja surmade vahest aasta kohta.

Surmad, sünnid ja loomulik iive 1991 – 2009

Surmad, sünnid ja loomulik iive 1991 – 2009

Iive on positiivne kui sünnib rohkem kui sureb, vastupidisel juhul on iive negatiivne.

Riigi rahvaarvu mõjutavad tegurid

Riigi rahvaarvu mõjutavad tegurid

Rahvastik on pidevas muutumises. Iibe võrdlemiseks erinevate aegade ja riikide vahel leitakse sündimus, suremus ja üldkordaja. See arvutatakse 1000 elaniku kohta ning saadakse promillides. Vanasti oli sündimus suur, suremus samuti, keskmine eluiga lühike. 19. sajandil oli peredes 8-10 last, praegu 1-2 last. Imikusuremus on praegu 2,5 promilli, riigi üldine arengutase on hea. 25 aastat tagasi oli see 14,8 promilli.

Miks sündimus muutub? Sündimust mõjutavad tavad, eluhoiak, töötamine, õppimine, perepoliitika, pereplaneerimine jne. Naised lükkavad laste sünnitamise kogu Euroopas järjest hilisemale eale. Teatud sündmused poliitikas võivad põhjustada nn beebibuumi.

Sünnitamisiga Eestis 1992 – 2013

Sünnitamisiga Eestis 1992 – 2013

Sündimus Eestis on väike alates 1920.a. Rahvaarvu suurendamiseks peaks iga naine sünnitama 3 last. Sünnid, surmad ja loomulik iive tabelis. 

Kas Euroopa muutub lastetuks maailmaks? Kolmandikus Euroopa riikides on iive negatiivne, rahvaarv suureneb ainult sisserände tõttu. Euroopas on 40 aastaga vähenenud laste arv 2 miljoni võrra.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.