Tegusõnade pööramine

Vene keeles jagunevad tegusõnad kahte pöördkonda. Infinitiivi lõpp näitab, millisesse pöördkonda tegusõna kuulub.

1. pöördkonna lõpud: ать ja ять

2. pöördkonna lõpud: ить ja еть

Alljärgnevalt mõned 1. ja 2. pöördkonna sõnad:

Erandid:

Järgmised tegusõnad kuuluvad 2. pöördkonda:

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.

Õpikud