Arenevat organismi mõjutavad tegurid. Vali õiged väited

Õigeid vastuseid oli Vigu oli Meie lugemissoovitus

Leia õiged väited loote arengut mõjutavate tegurite kohta!

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading