Assimilatsiooni ja dissimilatsiooni võrdlus. Millised mõisted käivad dissimilatsiooni, millised assimilatsiooni kohta?

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!

Tärklise hüdrolüüs glükogeeni süntees lipiidide lagundamine rakukesta süntees glükoosi lagundamine valkude süntees energia vabanemine energia sidumine ensüümide kasutamine DNA süntees monomeeride teke RNA süntees
dissimilatsioon assimilatsioon

Marje Loide

results loading