Assimilatsiooni ja dissimilatsiooni võrdlus. Millised mõisted käivad dissimilatsiooni, millised assimilatsiooni kohta?

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

monomeeride teke rakukesta süntees ensüümide kasutamine Tärklise hüdrolüüs lipiidide lagundamine energia sidumine glükoosi lagundamine valkude süntees RNA süntees DNA süntees energia vabanemine glükogeeni süntees
dissimilatsioon assimilatsioon

Marje Loide

results loading