DNA ja RNA võrdlus. Lohista sõnad õigesse kasti

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Vea näpuga mõiste õigesse gruppi!

desoksüriboos riboos tümiin uratsiil üheahelaline kaheahelaline biheeliks osaline paardumine info säilitamine info realiseerumine paar A=T paar A=U
DNA RNA

Marje Loide

results loading