DNA ja RNA võrdlus. Lohista sõnad õigesse kasti

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

paar A=T kaheahelaline üheahelaline tümiin info säilitamine paar A=U riboos desoksüriboos osaline paardumine uratsiil biheeliks info realiseerumine
RNA DNA

Marje Loide

results loading