E-ained toidus. Leia õiged väited!

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Mida peaks teadma e-ainetest? Leia õiged väited!

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading