Eesti geograafia test. Vali õiged vastused

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 17

Eestis on ligi ...

2 / 17

Eestis on 9836 sood, mille kogupindala ulatub 1 009 101 hektarini. Eesti territooriumi pindalast moodustab see

3 / 17

Eesti pikim jõgi on ...

4 / 17

Eesti sügavaim järv on ...

5 / 17

Eesti territooriumist on kaetud metsadega ...

6 / 17

Eesti kõrgeim mägi Suur Munanägi on ...

7 / 17

Eesti keskmine kõrgus merepinnast on...

8 / 17

Eesti pikima jõe pikkus on ...

9 / 17

Eesti kõrgeim juga on ...

10 / 17

Eestis on üle ... (vali täpseim arv)

11 / 17

Eesti suurim saar on ...

12 / 17

Eesti territooriumist on haritud põldude all ...

13 / 17

Eesti suurim järv on ...

14 / 17

Mandri-Eesti Läänemere rannajoone pikkus on ...

15 / 17

Eesti kõrgeim juga on ...

16 / 17

Eesti pindala on...

17 / 17

Eesti sügavaima järve sügavus on ...

results loading