Füüsika test. Siseenergia. Soojusülekanne. Tee õige valik

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 24

Joonisel on kujutatud

2 / 24

Mida tumedam on keha pind, seda

3 / 24

Keha soojendamise tulemusena aineosakeste kineetiline energia

4 / 24

Aineosakeste liikumiskiirus väheneb

5 / 24

Joonisel on kujutatud

6 / 24

Joonisel on kujutatud

7 / 24

Mida madalam on keha temperatuur, seda

8 / 24

Keha siseenergiat saab muuta

9 / 24

Aineosakeste potentsiaalne energia sõltub

10 / 24

Soojushulgaks nimetatakse siseenergia hulka, mis kandub ühelt kehalt teistele kehadele, või vastupidi soojusülekande protsessis. Väide on

11 / 24

Soojushulk, mis on vajalik ühe grammi vee temperatuuri tõstmiseks ühe kraadi võrra on

12 / 24

Mida kõrgem on keha temperatuur, seda

13 / 24

Mida heledam on keha pind, seda

14 / 24

Soojusülekanne kestab

15 / 24

Mida suurem on keha pind, seda

16 / 24

Soojusülekandes levib siseenergia

17 / 24

Aineosakeste liikumiskiirus muutub

18 / 24

Aineosakeste liikumiskiirus suureneb

19 / 24

Mida väiksem on keha pind, seda

20 / 24

Soojusjuhtivuseks nimetatakse siseenergia levimist

21 / 24

Soojusliku tasakaalu korral

22 / 24

Konvektsiooniks nimetatakse siseenergia levimist

23 / 24

Keha siseenergia on aineosakeste kineetilise ja potentsiaalse energia

24 / 24

Aineosakeste kaugus muutub

Autor: Andrus Metsma

results loading