Füüsika uurimismeetodid. Mõõtmine

Õigeid vastuseid oli Märkimata vastuseid oli Vigu oli
1 / 12

Leia loetelust ühikute eesliited, mis on suuremad põhiühikust

2 / 12

Tänapäeval kasutatakse ajaarvamiseks ...

3 / 12

Füüsikalised suurused on ...

4 / 12

Tiin, tündrimaa ja aaker on

5 / 12

Puud, nael ja unts on ...

6 / 12

Füüsikas kasutatav mõõtühikute süsteem kannab nime...

7 / 12

Milline väide ei sobi aja kohta?

8 / 12

Süld, küünar ja jalg on ....

9 / 12

Vaat, kortel ja pint on

10 / 12

Mõõtmine on...

11 / 12

Kaudse mõõtmise korral saadakse mõõtetulemus ...

12 / 12

Otsese mõõtmise korral saadakse mõõtetulemus ...

Allikas: fyysika.matefus.eu

results loading