Hingamiselundkond. Vali õiged väited

Õigeid vastuseid oli Vigu oli
10m

Hingamiselundkonna ehituse ja ülesannetega sobivad järgmised väited ...

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading