Hulkjalgsed. Vali õiged väited

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Kes on hulkjalgsed?

NB! Iga vale vastus võtab punkti maha.

Marje Loide

results loading