Kellest on valmistatud toit? Kes on taldrikul, kas kala, limus või vähk?

Õigeid vastuseid oli Vigu oli

Lohista mõiste õigesse kasti!

kala vähk limus

Marje Loide

results loading